Cursus Systemisch Werken met Paarden

Wat kun je leren?

Tijdens deze cursus leer je de basisprincipes van systemisch werken, familieopstellingen en de rol die de paarden daarin kunnen vervullen.

Voor wie is het?

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in systemisch werk en opstellingen, waarbij paarden een inbreng hebben.

Wat is een familieopstelling?

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. De begeleider of opsteller die systemisch werkt, tracht door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’.

Er ontstaat uiteindelijk een gevoelsfoto die aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring of een nare scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.

Hoe wordt er gewerkt?

Naast basis theoretische uitleg, dient de eigen persoonlijke ontwikkeling als lesmateriaal. Er zal veel praktisch gewerkt gaan worden. De opstellingen die wij met elkaar doen worden weer teruggeplaatst in het theoretisch kader, zodat begrip en inzicht aan elkaar worden gekoppeld.

Beoogde resultaten na het volgen van deze cursus:

👉 Begrijpen en doorgronden hoe systemisch werken gaat

👉 Begrijpen en kunnen fenomenologisch waarnemen

👉 Verhoogd inzicht in het eigen functioneren

👉 Beter in staat om intuïtie in te schakelen

👉 Verhoogd vertrouwen in het gevoel

👉 Luchtiger en vrolijker door het leven

Wanneer is het?

De bijeenkomsten vinden plaats op:
di 31 oktober, di 14 en di 28 november, di 12 december  2023 + di 9 januari 2024

De avonden duren van 19.30 tot ca. 22.00 uur.

We werken met een kleine groep van max. 6 personen.

Kosten: 

495,- euro. Dit is inclusief het boek RECHT DOOR ZEE – Leren van Paarden (zie boek)

Ervaring eedere deelnemer:

‘Ik was op zoek naar een basiscursus systeem opstellingen. Deze was dan ook nog eens met paarden dus voor mij echt een bonus. Gedurende de vijf avonden heb ik samen met de medecursisten kunnen voelen en ervaren hoe het is om verschillende systemen in te zetten. Wat een krachtig instrument! En hoe mooi is het dat de paarden hierin vrij mogen bewegen en door bepaald gedrag laten zien wat er speelt. Er is weer eea in beweging gezet. Mirjam werkt vanuit thema’s en kijkt wat iedere situatie of vraag/probleem op dat moment nodig heeft.

Het heeft me weer een stapje verder in m’n persoonlijke ontwikkeling gebracht..’

Aanmelden: