Opstellingen met Paarden

Hoe werkt een opstelling met paarden?

Het instinct van paarden is gericht op het overleven als prooidier op de steppe. Zij zijn op elkaar aangewezen omdat zij kuddedieren zijn. Hoe veiliger de groep, hoe groter de overlevingskansen. Paarden hebben een zeer verfijnd waarnemingsvermogen ontwikkeld. De groep moet functioneren als een compleet en heel organisme. Als de vlucht voor het roofdier ingezet moet worden, kunnen er geen fouten gemaakt worden. Die zijn dan fataal. Daarom zijn zij, ook wanneer er geen concreet gevaar dreigt, altijd bezig met het heel houden (helen) van de groep. Dit geraffineerde vermogen van het paard, helpt ons tijdens de paardenopstellingen op een heel subtiele manier energie├źn waar te nemen. Als mogelijkmaker begeleid ik je in dit proces.

Waarom een opstelling met paarden?

Soms is het nodig iets te veranderen in je leven. Omdat zaken vastlopen. Je komt niet verder ondanks al je verwoede pogingen. Een verandering kan alleen in gang gezet worden als een kracht van buiten een impuls kan geven. Zo’n impuls kun je opzoeken.
Een paard oordeelt niet, interpreteert niet, maar reageert alleen in het hier en nu op wat zich voordoet. Dat zorgt ervoor dat de informatie die op die manier doorkomt heel zuiver is en eigenlijk niets te raden overlaat. Een opstelling met een paard is heel effectief en krachtig.

Wat kun je zoal opstellen?

Eigenlijk kun je alles opstellen. Hoe helderder je vraag van te voren is, hoe helderder de uitkomst zal zijn. Daarom is een goed voorgesprek van belang. Daarin help ik je de vraag zo goed mogelijk te formuleren. Je kunt denken aan trauma’s, lastige familiepatronen (een familieopstelling), relaties, persoonlijke ontwikkelingsvragen, ziekten, werk- en organisatievragen. In de opstelling wordt duidelijk gemaakt welke onbewuste processen zorgen dat dingen niet in orde zijn en in welke richting je zou kunnen bewegen om verandering te bewerkstelligen. Een verandering voltrekt zich langzaam. Denk aan 2 graden.

Hoe werkt een paardenopstelling?

In een opstelling (met paarden) wordt gewerkt met representanten. Zij vertegenwoordigen niet aanwezige familieleden of collega’s of abstracties en geven op deze manier inzicht in de dynamiek die er in het systeem (de familie/het bedrijf) heerst. Gewoontes en ingesleten patronen kunnen soms niet meer functioneel zijn in het heden. Het is helpend om op deze manier inzicht te krijgen in de binnenwereld waardoor een beweging richting verandering gemaakt kan worden.
Voor wie al vaker een opstelling deed: eigenlijk is het niet heel anders met paarden dan met mensen. Het paard werkt graag voor ons en neemt een gevraagde representatie op zich. Ook kan het paard meedoen als vrij element. Het zal dan reageren op de energie die in het werkveld ontstaat en bewegen in de opstelling zoals het nodig is.

Wanneer is er weer een gelegenheid om mee te doen?

Maandelijks organiseer ik workshops waarin opstellingen met paarden mogelijk worden gemaakt. Kijk voor meer informatie hierover in de agenda.
Kom je liever een keer alleen, dan kun je altijd een individuele afspraak maken.

Ervaring met paarden is voor deze activiteiten niet nodig.

familieopstelling