Hoe werkt een familieopstelling?

In een familieopstelling wordt de onderstroom van een systeem blootgelegd. In dit geval is het gezin van herkomst van Karlijn het systeem waarmee wordt gewerkt. Je gezin van herkomst is het eerste systeem waar je in je leven mee te maken krijgt. Al vanaf baby moet jij je verhouden tot het systeem waarin je geboren bent. Je leert vanaf dag één, hoe je aan je natje en je droogje komt en hoe je veilig blijft. In ieder familiesysteem zijn eigen gebruiken en gewoontes. Die bepalen de blauwdruk waarmee jij later in je volwassen leven ‘ten ijs’ komt.

Wanneer je een familieopstelling maakt, krijgt ieder gezinslid van het gezin van herkomst een plek in de ruimte. Meestal wordt er gewerkt met representanten. Dat zijn personen die in de opstelling gezinsleden vertegenwoordigen. Een wildvreemde kan zo even je moeder zijn of je broer etc.

Ter representatie kan ook met voorwerpen worden gewerkt. Pionnen, stenen, eigenlijk alles kun je hiervoor gebruiken.