Hoe werkt paardencoaching voor bedrijven en organisaties?

Voor bedrijven en organisaties is het zowel leuk als zinvol om met paarden aan de slag te gaan. Er kan op verschillende manieren gewerkt worden, afhankelijk van de samenstelling van de groep en de vraagstukken die er zijn.

Er wordt veel gevraagd naar teamcoaching. Hierbij worden de kwaliteiten van het paard ingezet om inzichten te verkrijgen en te reflecteren op de interactiepatronen en dynamiek binnen een team.

Door de spiegelende eigenschappen van de paarden, krijgt het team direct feedback over de onderlinge communicatie, het (persoonlijk) leiderschap en de samenwerking. Als een teamlid bijvoorbeeld onzeker of gespannen is, kan het paard dit oppikken en reageren door zich terug te trekken of nerveus te worden. Dit gebeurt ook als het teamlid deze gevoelens uiterlijk niet toont. (incongruent is). De spiegel van het paard biedt teamleden de mogelijkheid om bewust te worden van het eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen.

De coach kan vragen stellen, inzichten delen en het team helpen om nieuwe manieren van communicatie en samenwerking te verkennen.

Naast teamcoaching kunnen er ook organisatieopstellingen gedaan worden voor bedrijven en organisaties. Dit is handig wanneer organisatiestructuren voor problemen lijken te zorgen of wanneer er niet de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dit gebeurt niet altijd met een volledig team, maar vaak met beslissingnemers.

Het lijkt of oude, logge en stugge manieren van werken ons niet veel verder meer gaan helpen. Opstellingen zijn naar mijn mening de oplossing voor deze tijd. Intuïtief en slagvaardig werken in plaats van te lang nadenken en verzanden in commissies en stapels papier.

Systemisch werk geeft een boost aan inzichten in processen. Of het nu gaat om maatschappelijke/politieke organisaties of om commerciële bedrijven. Een goede facilitator haalt de angel uit een lastige situatie en maakt het mogelijk vooruit te bewegen. [36]

Denkbare zaken om in een opstelling uit te werken zijn o.a.: strategieontwikkeling, marketing inzichten, problematiek in familiebedrijven, vlot trekken van (politieke) impasses, toekomstplanning en visie op organisatiestructuur. Net als in een familieopstelling pakken de paarden de energie van het wetende veld op en komen zij met mooie inzichten en aanvullingen.