Welke eigenschappen leiden tot een burn-out?

1. Bepaalde typen mensen zijn gevoeliger voor burn-out dan andere. Welk van onderstaande interne overtuigingen passen bij jou?

• Alleen prestaties leveren liefde en erkenning op.
• Ik moet perfect zijn, ik mag geen fouten maken.
• Ik moet alles alleen doen.
• Ik moet altijd de controle houden.
• Mijn werk is het enige wat betekenis aan mijn leven geeft.
• Door te werken vermijd ik innerlijke conflicten en een gevoel van leegte.
• Ik heb moeite met nee zeggen.
• Ik ben plichtsgetrouw en loyaal.
• Ik moet mijzelf bewijzen.
• Ik ken mijn grenzen niet.
• Ik heb moeite met delegeren.
• Ik offer mijzelf op.

Wat betekent dat in het licht van je burn-out?

2. Welk archetype herken je het meest?

• De Vlijtige mier
• De Idealist
• De Perfectionist
• De Kritieker
• De Regelneef/tante
• De Slavendrijver
• De Aangepaste
• De Terrier
• De Gepanserte
• De Grote Atlas
• De Redder
• De Lieveling
• De Schuldig

Wat zegt dat over je in het licht van je burn-out?