Kindercoaching met paarden

Het gaat even niet.

Je wil het allerbeste voor je kind en je kunt wel wat ondersteuning gebruiken. Misschien gaat het op school niet zo lekker of is er een diagnose gesteld waar je niet zo goed mee uit de voeten kan. Of loopt het in je gezin allemaal niet zo lekker. Door kindercoaching met paarden kunnen de kinderen zonder druk rustig verder groeien.

Uitgangspunten:

– Ieder kind is uniek en hoeft niet in welke curve van gemiddelden dan ook voor te komen

– Een kind leeft in een systeem. De verzorgenden, de school, de cultuur en al het andere behoren daartoe en indien nodig werk ik ook met hen

– Het kind doet niets fout

– Ieder kind/mens heeft zijn eigen lotsbestemming

– Disbalans mag en daar kan aan worden gewerkt

– Volwassenen zijn verantwoordelijk voor kinderen

Paardrijles voor kinderen

Lekker naar buiten.

In de natuur, tijdens spel en plezier met de dieren is het kind vrij. Door deze vrijheid is het in staat de leer- en ontwikkelbehoeften aan te geven. Hier kan ik mee werken in het hier en nu in wat zich aandient. Bijvoorbeeld oefenen met sociale vaardigheden. De feedback die een paard geeft is altijd logisch en zonder dubbele bodem zodat het zelfvertrouwen kan groeien.

Is er al een traject? Dan kan ik de reeds gestelde doelen meenemen in het werk dat we gaan doen.
Is dat er nog niet? Dan kunnen we met elkaar een plan maken van zaken die jij belangrijk vindt om aan de orde te laten komen, gecombineerd met wat zich voordoet bij de paarden. Met steeds een vinger aan de pols en in een liefdevolle, veilige en stabiele omgeving.

Wordt paardencoaching vergoed?

Psychosociale therapie en (kinder)coaching vallen vaak onder de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Wil je weten of je vergoed wordt om bij ons te komen werken? Check dan deze site: https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars.
Ik ben niet verantwoordelijk voor het wel of niet welslagen van de vergoeding. Het enige dat ik kan doen is een correcte factuur sturen.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Ik werk onder licentienummer CM1946-05-03-19 van CAT Complementair met onderstaande prestatiecodes:

Wil jij eens met mij van gedachten wisselen wat de mogelijkheden zijn voor jouw kind? Vul dan onderstaand formulier op. Ik neem snel contact met je op.

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

(kinder) Coaching 24505

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Mijn AGB code is: 90106849.
De AGB code van Stal Paradiso (de praktijk) is: 90066079

Dossier

Indien je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding, ben ik er aan gehouden een elektronisch dossier bij te houden. Daarin wordt o.a. een behandelovereenkomst opgeslagen. . Voor het minderjarige kind zal per keer een handtekening gezet moeten worden op de behandelovereenkomst minderjarige. Deze kun je hier downloaden.

Sommige mensen willen liever geen dossier. Dat kan ook. Op die manier vervalt de mogelijkheid tot vergoeding.

Klachten

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl

Beroepscode

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie https://gatgeschillen.nl/beroepscode