Praktijkvoorbeeld: organisatieopstelling met paarden

Een opzienbarende organisatieopstelling met paarden.

Chrisje had een lastige situatie op het werk. Er is sprake van een logge, ambtelijke organisatie. Een stichting, gefinancierd door het ministerie van OCW die als doel heeft de arbeidsmarkt beter af te stemmen op het bedrijfsleven. Het is een fusie van zeven kenniscentra die voornamelijk bestaat uit ‘oudgedienden’ die nu de managementlaag vormen. Naast het stichtingsbestuur zijn er twee directieleden.

Chrisje is product owner en werkt nu een jaar voor deze organisatie. Er is geen beweging in te krijgen. Zij vraagt zich af waar de beweging vandaan moet komen.

We stellen op: het stichtingsbestuur, de twee directeuren, iemand voor haar en de paarden vormden de managementlaag.

Aanvankelijk liepen de paarden ver uit elkaar. Ieder deed iets voor zichzelf en er was geen betrokkenheid bij de stichting.

De representant van de stichting gaf aan informatie nodig te hebben en zich niet betrokken te voelen.

Eén directeur was gericht op het management.

Eén directeur was aanhoudend aan het geeuwen en verveelde zich stierlijk.

Degene die Chrisje representeerde zei dat ze wel naar het geeuwende directielid wilde. Zij wilde wel iets samen doen met haar.

Dat moment gebruikte ik om Chrisje haar eigen plek in te laten nemen zodat zij zelf naar deze directeur kon gaan.
Ze stelde vragen over wat zij samen konden doen.

De directeur zei wel ruimte te voelen.

Precies op dat moment kwamen de paarden (het management) aanlopen. Zij kwamen bij Chrisje en de directeur staan. Zij gaven aan samen te willen werken.
Paard Tommy liep een stukje naar voren. Hij gaf richting aan.

Het voelde kloppend voor iedereen. Het antwoord op de vraag was daar. De beweging en richting moet komen uit de managementlaag van oudegedienden. Door samen te werken met de betreffende directeur kan zo het product verder ontwikkeld worden.

Het leuke van de cursus is dat we nog een flink aantal weken te gaan hebben. Deze ontwikkeling kan ik dus op de voet volgen. Maar reken maar dat de paarden weer gelijk hadden…


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.